Protopics verder als Topicus Zorg

Recent heeft Protopics een nieuwe focus in zijn activiteiten aangebracht en deze gebundeld met de zorgactiviteiten van Topicus. Dit, zodat we u als klant beter kunnen bedienen met een brede, samenhangende propositie voor de spoedketen, geïntegreerde zorg en diagnostiek.

De samenhang en eenheid van activiteiten willen we ook tot uiting brengen in een gezamenlijk label: Topicus Zorg. Het label Protopics komt hiermee te vervallen.

In de visie van Topicus Zorg vraagt goede zorg om samenwerking tussen alle betrokken partijen en om samenhang tussen informatie, inzichten en inspanningen. Want alleen door te delen kun je het volle vermogen van de zorgketen benutten en er samen op vooruit gaan.

Via de geïntegreerde ICT-omgevingen willen we u altijd en overal helder inzicht in relevante informatie bieden, die u vervolgens veilig en verantwoord kunt afstemmen met collega’s, ketenpartners en patiënten. Dit is waar we hard aan werken en de komende jaren stap voor stap nader invulling aan geven.

Wat verandert er?

De producten en diensten voor de spoedketen en geïntegreerde zorg worden per 14 november gevoerd onder het label Topicus Zorg. Vanaf deze datum is onze nieuwe website live. De producten voor de dienstwaarneming huisartsen en ketenzorg gaan verder onder de noemers Topicus HAP, Topicus KIS en Topicus ZWIP. Deze nieuwe naam is inmiddels zichtbaar in de producten. We hopen dat de nieuwe benaming voor u snel vertrouwd wordt. De dienstverlening en de drive om deze te verbeteren blijft ongewijzigd.